Ký Gửi Căn Hộ An Gia

Phòng kinh doanh An Gia nhận ký gửi chuyển nhượng và cho thuê căn hộ của An Gia.